Promoties en Examens

Om gefundeerd te werken aan de doelstellingen bij onze traditionele vechtsporten, wordt de vooruitgang periodiek getoetst. Voor de kinderen in de leeftijdsgroep van 4 t/m 6 jaar, die voldoen aan een bepaalde set eisen, is er een beloningssysteem dat bestaat uit stickers, badges, certificaten en diploma’s. Deze worden éénmalig gratis uitgegeven. Voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 9 jaar die een promotie krijgen (het behalen van een diploma, band of slip) rekenen wij een vergoeding. Junioren en senioren vanaf 10 jaar kunnen bij beheersing van een bepaalde set eisen, deelnemen aan een officieel examen. De examenkosten zijn ook weer gerelateerd aan de leeftijd. Wij hanteren hiervoor drie leeftijdsgroepen, namelijk; 10 t/m 13 jaar, 14 t/m 17 jaar en 18 jaar en ouder.


Clubevenementen, Wedstrijden en Nevenactiviteiten

Als club kunnen wij extra opleidingen, workshops, seminars, wedstrijden of nevenactiviteiten organiseren. Waar mogelijk worden deze gratis aangeboden, maar soms wordt er ook een kleine bijdrage in de kosten gevraagd (afhankelijk van de behoefte kan dit financieel, materieel of in de vorm van vrijwilligerswerk zijn). Deelname aan deze activiteiten is over het algemeen vrijwillig, maar voor sporters die willen doorstromen naar een hogere graduatie soms verplicht.


Bondsevenementen en Wedstrijden

Deelnemers aan bondsactiviteiten en/of wedstrijden moeten over het algemeen rekenen op deelname kosten. De hoogte van deze kosten verschilt per activiteit of wedstrijdorganisatie. Deelname aan deze activiteiten is over het algemeen vrijwillig, maar voor sporters die willen doorstromen naar hogere graduaties soms verplicht.