Contributie

Hieronder kan je lezen hoe onze lidmaatschappen in elkaar zitten. De exacte kosten worden op het online inschrijfformulier vermeld.


Proefles

Hier kunnen we kort over zijn. Het volgen van een proefles is gratis.


Proeflidmaatschap 

Het bekrachtigen van een proeflidmaatschap kan door éénmalige betaling van het inschrijfgeld en drie maanden contributie. De hoogte van de contributie is gerelateerd aan de leeftijd. Wij hanteren hiervoor drie categorieën, namelijk; aspiranten (3 t/m 6 jaar), jeugd (7 t/m 13 jaar) en senioren (v/a 14 jaar).


Vervolg lidmaatschap

Na afloop van het proeflidmaatschap heb je de keuze om een vervolg lidmaatschap aan te gaan. Hiervoor heb je twee opties, namelijk:

=> Standaard lidmaatschap van 12 maanden, met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap maandelijks verlengd.

=> Lidmaatschap van 6 maanden, met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap met eenzelfde periode verlengd.

Het bekrachtigen van het vervolg lidmaatschap kan door éénmalige betaling van de eerste (eventueel gebroken maand) en laatste maand, de zogenaamde opzegmaand. De maandelijkse contributie wordt elke 1ste van de maand door ons geïncasseerd via automatisch incasso. Hiervoor dien je ons bij het aangaan van een vervolg lidmaatschap een machtiging af te geven. Zonder deze machtiging kan er geen doorlopend lidmaatschap worden afgesloten.


Lidmaatschap Taekwon-Do bond

Onze Taekwon-Do afdeling is aangesloten bij de nationale bond - ITF Nederland. Iedereen die bij ons Taekwon-Do wilt volgen, dient ook lid te worden van ITF Nederland. Hiervoor ontvangt je via onze ledenadministratie een machtigingsformulier, welke volledig ingevuld en ondertekend aan ons geretourneerd dient te worden. De jaarlijkse contributie wordt door de bond zelf geïncasseerd en bedraagt 25 euro voor leden tot en met 12 jaar en 30 euro voor leden vanaf 13 jaar.